• Habitatges

 • Arquitectures transportables

 • Pop up stores

 • Hotels horitzontals

 • Càmpings

 • Mar i muntanya

 • Barbacoes i pèrgoles

 • Equipaments i serveis

 • Banys i vestidors

 • Refugis i observatoris

 • Horticultura i jardineria

 • Bars

 • Arquitectures transportables

 • Habitatges

 • Habitatges

 • Horticultura i jardineria

 • Habitatges

 • Habitatges

 • Mobile homes

 • Vestuaris

 • Punts d'informació

 • Arquitectures transportables

 • Serveis

 • Habitatges

 • Aules i guarderies

 • Pèrgoles platja

 • Spa

 • Pop-up

 • Banys

 • Arquitectures transportables

 • Equipaments per a càmpings

 • Banys

 • Arquitectures transportables

 • Banys i vestidors

 • Equipaments públics i privats

 • Equipaments públics i privats

FLEXIBILITAT

Fabricació de productes arquitectònics a taller per a tot tipus d'usos: càmping, horticultura, hoteler, habitatge, esportiu, restauració, comercial, pop up store etc...
Unitats flexibles que s'adapten a les necessitats particulars de cada client, de cada ubicació i de cada ús. Estructures fàcilment ampliables un cop instal•lades. Fet que facilita la seva adquisició inicial ajustada a les necessitats i pressupost del moment i permet ampliacions futures per canvi d'ús o ampliació.

TRANSPORTABILITAT

Les unitats es transporten totalment acabades per a ser instal•lades de forma temporal simplement recolzades sobre paviment adequat o de forma permanent ancorades sobre fonamentació per donar compliment al CTE.
Aquesta qualitat permet ubicar els diferents productes en el lloc més adient segons les necessitats del moment, d'una manera àgil i ràpida, allargant la seva vida útil per necessitats futures de canvi d'emplaçament.

SOSTENIBILITAT

Construcció amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, reciclatge total durant la construcció i al final de la vida útil de l'edifici. Minimització del consum d'aigua en el procés de construcció en sec, minimització de l'ús de materials procedents d'activitats extractives, disminució del consum energètic i de la producció de C02 respecte la construcció in situ, traçabilitat i control de la procedència dels materials. Possibilitat d'obtenció de qualificació energètica A i d'aplicació de criteris de disseny i construcció d'arquitectura sostenible, bioclimàtica, passiva, ecològica i/o amb autosuficiència energètica.